info@ipvs.se 08-515 113 00

Utbildning

Vi erbjuder anpassad utbildning utefter ditt behov på ditt kamerabevakningssystem.

Systemets alla funktioner kanske inte behövs i steg 1 så vi hjälper dig att hitta den nivå ni önskar uppfylla för att kunna använda systemet.

Vi erbjuder även att säkerställa fortlevnaden och kunskapsöverförandet till nyanställda.