info@ipvs.se 08-515 113 00
  • Industri

    Trygga din kärnverksamhet dina fastigheter både invändigt och utvändigt med kamerabevakning

Industri

Kameraplattformar hjälper till i alla delmoment för en industriverksamhet. Redan vid grinden in till området så kan kameran avläsa nummerplåten, och är fordonet förregistrerat så kan grinden öppnas automatiskt. Finns där ingen vakt så kan kameran kompletteras med audioutrustning så att en vakt eller larmcentralen kan utföra in och utsläpp.

Samma kameror som används för dagliga sysslor kan nattetid ingå i en rondering, eller i en videoanalystjänst med åtgärd.

Integration mot ett övergripande system där passage, larm och video ingår är också vanligt idag, och våra standardiserade produktrekomendationer gör att ni alltid kan tillgodose er investeringen och återanvända den.

Vi erbjuder rådgivning, design och upphandling av marknadens mest efterfrågade VMS (Video Management System) samt innehar de certifieringar som säkerställer kvalitén.