info@ipvs.se 08-515 113 00
  • Transport och logistik

    Skydda din verksamhet med smarta och kostnadseffektiva bevakningslösningar

Transport och logistik

Stölderna inom transportsektorn har ökat lavinartat och metoderna som används blir mer och mer sofistikerade.

Vår erfarenhet är att med hjälp av kamerabevakning  så kan du reducera stölderna kraftigt.

Detta gör att ni kan:

  • Effektivt kan skydda inhägnade områden eller andra utrymmen med kamerabevakning
  • Säkerställa att gods och dieselstölderna snabbt avtar
  • Säkerställa bildmaterial som du sedan för vidare för utredning
  • Koppla bildlarm direkt till en smartphone eller till din jourverksamhet
  • Förmedla bildbevis för utredning hos en myndighet