info@ipvs.se 08-515 113 00
  • Handel

    Kamerabevakning och verksamhetsstöd

Handel

Den nylanserade kameralagen, 2013-07-01, underlättar för butiker och övrig handel att utöka med fler kameror om syftet är att minska brottslig verksamhet.

Under dagtid kan du därför använda kameran för detta syfte medan du nattetid utför intrångsdetektering på samma kamera.

  • Kamerabevakning är avskräckande och är ett effektivt hjälpmedel vid utredning av stölder
  • Du kan komplettera ditt inbrottslarm med en kamera och koppla samman dessa för att du eller din jourverksamhet skall kunna larmverifiera/detektera inbrott nattetid
  • Komplettera din kameraplattform, lägg till verktyg i kameran som främjar verksamhetsutveckling och era interna processer