info@ipvs.se 08-515 113 00

Förstudie rådgivning

Det är inte alldeles självklart att sätta upp ett kamerasystem, konfigurera, underhålla samt upprätthålla kunskapen kring systemet. 

Utestående frågor som ni funderar omkring:

 • Inomhusbevakning 
 • Bevakning utomhus, dag och natt
 • Lagring av bildmaterial 
 • Bevakning av entréer in och utpassage
 • In och utlastningsbevakning
 • Fordonsbevakning med nummerplåtsavläsning
 • Händelser i realtid till smartphone
 • Belysning på området
 • Kort eller långt avstånd 
 • Intelligent Video analys (IVA)

 

Alternativ som leverantörerna erbjuder kan då varieras med följande: 

 • Lokalt, alternativt centralt lagrat bildmaterial
 • Inom eller utomhuskameror med eller utan IR belysning
 • Fasta eller rörliga kameror
 • Kamera med "autotracking" zoomar in och följer personen eller fordon
 • Bild kvalitét
 • Värmekameror
 • APP med eller utan händelser