info@ipvs.se 08-515 113 00
  • Miljö

    Vi arbetar aktivt för en bättre miljö

Allmänt

IPVideoSecurity (IPVS) ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi uppmuntrar
utveckling och användande av miljövänlig teknik. Alla medarbetare hos IPVS ska vara
medvetna om hur vi i vår arbetsvardag kan bidra till en bättre miljö.

Underkonsulter informeras om IPVS miljöarbete och vad vi ska göra för att minska
företagets miljöbelastning.