info@ipvs.se 08-515 113 00
  • Tjänster

     

Rådgivning förstudie

Att sätta upp ett kamerasystem, konfigurera, underhålla samt upprätthålla kunskapen kring det är inte självklart alla gånger. Vi hjälper dig med att välja rätt system för din verksamhet.

Upphandling

Vi erbjuder upphandling av kamerabevakning som tjänst eller egen plattform om tiden för att sätta sig in i detaljerna ej finns. 

Projektledning

Låt oss hjälpa dig med att ansvara för införandet av kamerabevakningen. Vi har erfarenheten av vad som kan påverka övrig verksamhet under kamerabevakningens införande som gör att ni undviker fallgropar och fördyrande omständigheter. 

Besiktning

Har ni ett befintligt kamerabevakningssystem där funktionen inte är säkerställd eller en upphandling som skall funktionskontrolleras, så kan vi utföra tjänsten.

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydd utbildning av kamerabevakningsplattformen för systemets fortlevnad. Personalomsättning och andra omständigheter kan lätt göra att kamerasystemet "glöms bort" vilket inte gagnar verksamheten. Bildmaterialet stöttar utredningar och händelser i övrig verksamhet och bör därför prioriters högt.